Bemutatkozás
 
IRODALOM
NÉPRAJZ
KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA
TANULMÁNYOK
MEGEMLÉKEZÉSEK
EMLÉKÉLESZTÉS
SZENTI TIBOR KÖNYVEI
AZ OSZK MEK INTERNETEN
Hódmezővásárhely Magyar Örökség-díjas
(Budapest, MTA székház, 2010. június 19.)
Kresz Albert fotóművész képsorozata
Szenti Tiborról 2010. november 24-én,
a hódmezővásárhelyi határban.

EMLÉKNYOMOK

 

Amikor hetvenhez közelednek éveink, fogunkban már nem a tömés szaporodik, hanem szánkban a fogak száma csökken. Éjfél után a fáradság marad, de félálomban szenderegve, tarka kuszaságban a régen átélt élmények jönnek elő. Emberöltővel ezelőtt ismertem meg Csizmadia Imrét, aki a vásárhelyi Pusztán, a Görbeszik partján, árvaságban élte le küzdelmes életét. Ahogy évszázaddal korábban, valahol a földje közepén Nótás Szabó Pál is megállt az Életszántással, és az ekeszarvát fogva dalt költött, Imre bátyám a dohánypapír szélére körmölte az emlékeit. Nyolcvan évesen előszedte rongyos följegyzéseit és megírta élettörténetét.

Sokat veszekedtem vele, hogyan szerkessze össze különös fogalmazványát. A felesége sem értette. Paraszt létére mit firkál, ahelyett, hogy disznót nevelne. Amikor olvasni kezdtem az irkában szaporodó sorokat, Ördögh Szilveszter barátomnak rögtön küldtem belőle, aki akkor a Magvető Könyvkiadó egyik lektora volt, és a szöveget alig kellett gondoznia. Csizmadia Imre írását két életrajzi és egy verses kötetben adta közre. Nemcsak asszonya, de mások is megkérdezték tőle, miért kezdett aggastyán korában írni? Az öreg így felelt:

-        Mert a veréb is hagy maga után nyomot a hóban.

 

 

Rájöttem, hogy ösztönösen figyelem az elmaradt nyomokat, és az utóbbi években botladozó lábam előtt számomra ezek teszik járhatóvá az Utat, amelyről soha le nem tértem, és szeretném végig járni.

Amikor megalakulása után a szövetkezet az első mélyszántást végezte a világhírű kopáncsi Kökénydombon - amelyből a szegedi Banner János régészprofesszor négy ásatás során előhozta a Vénuszokat és az oltárt -, az ekék fölhasította földsebekből sírok, edénytöredékek, megannyi szórványlelet került elő. Nekem két emlék maradt a legkedvesebb. Az egyik, kisedény alja volt. Készítője nedves agyaghurkákból fölrakta, majd ráhelyezte száradni egy sásszálakból font, durva szövetre. Ekkor mintázatának lenyomata örökre belenyomódott.

 

 

A másik, sárral tapasztott kunyhópadlózat paticsdarabja volt, amelyen még frissiben végigszaladt egy kutya, és benne hagyta mancsai lenyomatát. Amikor a kunyhót irigy kezek fölgyújtották, a megszáradt padlózat cseréppé égett, és közel hétezer évig megőrizte az állat lába helyét.

 

Hol vannak ezek azóta? Hová lett a Kökénydomb szigorúan védett, régészeti területe, ahol egykor a Kárpát-medencében megtelepedett neolitkori emberek gazdálkodásból és halászatból éltek? A földgyaluk elegyengették, hogy könnyebb legyen a talaj művelése.

Dőltek, pusztultak a tanyák is. Nagyon sokan nem vitték magukkal az öreg eszközöket sem, amelyek a magyar nép alkotó kedvét bizonyították. Az egyik rom alól előkerült egy XIX. századi pálinkás butella. A fazekas, amikor a fenekénél fogva földfestékbe mártotta, rajta hagyta mind az öt ujja nyomát, amelyet a fatüzes kemence beleégetett. Próbálom beleilleszteni az enyémet, de mások a méretek. A gölöncsér már régen halott. A neve sem maradt fenn, de ő is nyomot hagyott maga után.

 


A kilencvenes évek elején, Belső Erzsébeten, egy öreg tanyában, Nagy Jocóval, a Magyar Televízió vásárhelyi születésű főoperatőrével dokumentumfilmet forgatunk az épületekről. Az északi oldalon jókora darabon hiányzik a házról a meszelés. Próbáljuk a tanya öreg gazdáját elcsalni, hogy ne álljon oda, nem szégyen az, ha itt-ott tarka a fal. Húsvét következik, a felesége az ünnepre úgyis rendbe teszi. Az ember hajthatatlan. Elkészül a fölvétel, csomagolunk. Jocó barátom korholva mondja:

 

 

-        Kár, hogy azt az oldalt, ahol kilátszik a tapasztás, nem hagyta megörökíteni.

-        Nem a szégyön miatt - mondta a gazda.

-        Hanem?

-        Gyüjjenek közelebb, mögmutatom.

 

 

A lemeszelt falrész

 

Állunk a fal előtt. A tapasztásban kivehető egy belemélyült tenyér foltja, ahogy valamikor a polyvás sarat sietve elsimította, és elmosódva ott maradt a nyoma.

-        Anyám mindig lëmeszelte. Amikor möghalt, ëgy vihar lëverte. Közvetlen emléköm apámtul. Möglátszik, hogy a véribül vagyok, mert az én kezem is beleillik. Azóta ezt a fótot nem meszeljük.

Jocó odalépett és megcsókolta a holt ember keze nyomát. Azóta kihalt a gazda. Nincs, aki védje az apa emlékét. Az új tulajdonos lemeszelte. Utólag már nem lehet megörökíteni. Operatőr barátom is átevezett a folyón túlra.

 

 

Illusztráció egy másik tanyafal meszeléséről.

 

 

Minden éjjel előjönnek a régi történetek, és kavarogni kezdenek bennem. Az öreg fali óra ma is elütötte az éjfélt. Kinyitom a szemem és belemeredek a sötétbe. Nem látok semmit, csak érzem, hogy egyre nehezebb a megkezdett Úton járnom. A világ nem jó irányba halad, és nehéz vele lépést tartani. Az ember e földön már nemcsak a társa, hanem önmaga ellen is küzd. Futnék a nyomok után, hogy gazdáikat utolérjem, legyen az kutya, vagy ember hagyatéka, de mára mindez egyetlen Emlékké olvad bennem. Lélekké, mely ott lebeg fölöttem, és tévelygő lépteimet visszavezeti a Fény felé tartó Útra. A Lélek már célba ért. Ő már szabad, de ki látja majd, ha én is végleg lehunyom a szemem?

 

Hódmezővásárhely, 2005. december 16.


Copyright © Szenti Tibor. Minden jog fenntartva!